Synonymer til gjeld

debet, pant, passiva, passivum, skyld, tilgodehavende, utestående, ansvar, aval, betryggelse, brev, dekning, forsikring, garanti, hjemmel, kausjon, kriterium, lånegaranti, sikkerhet, trygghet, vernpant