Synonymer til gjengjeld

avløsning, bot, erstatning, etterligning, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlag, avstraffelse, dom, fengsel, frihetstap, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, betaling, avgift, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, tilskudd, toll, tributt, ytelsebetaling, dusør, fortjeneste, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, hyre, innkomst, inntekt, kurtasje, lommepenger, lønn, lønning, påskjønning, ukepenger, vederlagbot, represal