Synonymer til gjengs

allmenn, allmenngyldig, altomfattende, for alle, generell, kosmisk, universellallmenn, alminnelig, dagligdags, gangbar, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, standard, vanligallmenn, enhetlig, felles, forent, gjensidig, kollektiv, samkjørt, samlet, sams, simultan, solidarisk, unison, allemannseie, offentlig, offisiell, publisert, åpenalminnelig, vanligalminnelig, banal, ensformig, gørr (muntlig mening), kjedelig, kjedsommelig, langtekkelig, langtrukken, platt, spak, stillestående, tam, triviell, trøttende, uinteressant, vanlig,