Synonymer til gjenmæle

bann, boikott, demonstrasjon, embargo, forbud, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nei, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, stopp, tabu, vetobann, deportasjon, eksil, ekskludering, forvisning, proskripsjon, relegasjon, utelukkelse, utestengelse, avslag, avvisning, blokkering, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, refusjon, sensur, sladd, streik, utestengelseboikott, veto, advarsel, formaning, forvarsel, hint, jærtegn, memento, omen, profeti, påminnelse, signal, skremmeskudd, skriften på veggen, spådom, symbol, tegn