Synonymer til gjennomlesning

gjennomgang, allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, hovedvei, kurs, landevei, motorvei, passasje, promenade, riksvei, rute, sidevei, smau, smug, sti, strekning, tråkk, tømmervei, vei, veitgjennomgang, gjennomsyn, korrektur, språkvask, analyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gallup, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkninggjennomsyn