Synonymer til gjennomsøke

forske (på), gjennomgå, granske, lete, ransake, sjekke, søke, undersøke, utforske, visitere, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberedegjennomgå, bedømme, besiktige, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, gå etter i sømmene, inspisere, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, teste, visiteregjennomgå, visiteregranske, befare, etterprøve, etterse, for