Synonymer til godvilje

bestandighet, bæreevne, energi, fasthet, kondisjon, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, utholdenhet, varighet, viljestyrke, empati, enhet, enighet, fellesskap, gjensidig forståelse, harmoni, kjærlighet, medfølelse, nestekjærlighet, overensstemmelse, samhold, samhørighet, samspill, solidaritet, sympati, aktivitet, drivkraft, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, ønskeenergi, viljestyrkeenergi, el, elektrisitet, kraft, statisk elektrisitet, strøm, avstamning, bånd, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, slekt, tilhørig