Synonymer til grøft

avløp, dren, kloakk, kulvert, os, renne, rør, sluk, sluse, åpning, ange, aroma, balsam, bouquet, buke, damp, duft, dunst, eim, essens, fert, godlukt, gufs, lukt, myrra, odør, parfyme, røkelse, stank, teft, vellukt, væros, åpningos, fuktighet, gass, gov, røyk, skodde, tåke, vanndamp, åpningrenne, avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, nisje, revne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, søkkrenne, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, traverenn