Synonymer til grense

ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, bryn, egg, fals, fas, fold, frise, grad, hjørne, kant, linning, list, marg, rabatt, rand, rein, ripe, side, sømansats, flens, smalside, avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntakavgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling, unntakbegrensning, bredde, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum, søm, gr