Synonymer til grotesk

abnorm, anormal, monstrøs, patologisk, pervers, unormal, uregelmessig, vanskaptabnorm, deformert, forkrøplet, misdannet, sykelig, uformelig, vanfør, vanskapt, vanskaptmonstrøs, perve