Synonymer til grunngi

argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreie, utgreiebegrunne, bygge, grunne, tufte, utgreieforklare, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, utgreiegodtgjøre, bekoste, betale, dekke, finansiere, gjøre opp, honorere, lønne, utgreieklargjøre, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, for