Synonymer til gruppeinndeling

dekomponering, klassifisering, oppdeling, oppløsing, oppsplitting, segmentering, segmenteringoppdeling, delegering, dispasje, disposisjon, fordeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodning