Synonymer til grus

asfalt, betong, jord, sand, stein, veidekke, veidekkegrus, pukk, singel, veidekkejord, drabant, følgesvenn, himmellegeme, ildkule, klode, komet, meteor, måne, planet, satellitt, sol, stjerne, stjernetåke, verdenjord, fastland, jorde, kyst, land, landområde, lydrike, mark, nasjon, område, provins, region, rike, stat, territorium, åker, veidekkesand, 78-plate, grammofonplate, LP, lp-plate, maksisingel, plate, skivesingel, adskilt, alene, asosial, avsondret, ene, enslig, ensom, forlatt, isolert, på egen hånd, separat, tilbaketrukket, uforstyrret, uten selskapsingel, veidekkestein