Synonymer til hærverk

ramponering, vandalisme, ødeleggelse, beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, nedgang, oppløsning, ruin, skadeverk, tilbakegang, undergangødeleggelse, vandalismeødeleggelse, pogrom