Synonymer til høre etter

adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, lyde, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, underordne seg, underordne segetterkomme, akseptere, avfinne seg med, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønske, res