Synonymer til høres

klinge, lyde, låte, uttales, framføre, gaule, gjenlyde, gnåle, istemme, jodle, joike, kvede, kvitre, lokke, lulle, messe, musisere, nynne, skråle, synge, tone, tralle, vokalisereklinge, adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, underordne seglyde