Synonymer til høydedrag

bakke, areal, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerbakke, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høyde, knaus, kneik, kolle, røys, såte, tuebakke, brattheng, fjellside, helning, heng, motbakke, skrent, skråning, stigningbakke, reversere, rygge, tue, berg, bergtopp, fjell, fjellknatt, fjelltopp, haus, hovde, høgd(e)/høyde, høyfjell, klett, klippe, nunatak, nut, pigg, sva, svaberg, tinde, topp, ås, høgd(e)/høyd