Synonymer til ha et horn i siden til

age, antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, hat, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelseage, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrke, vemmelse, vemmelseavsky, bære nag, ha lagt for hat, hate, ikke fordra, ikke utstå, legge for hat, mislikeavsky, ekles