Synonymer til ha i sin hule hånd

beherske, evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, greie, håndtere, klare, klare brasene, kunne, makte, mestre, oppnå, ordne, takle, være mann for, anlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åreevne, være mann forfikse, bøte, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, utbedre, vedlikeholde, vøle, gjen