Synonymer til ha på seg

besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, oppta, rå(de) over, være utstyrt med, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurderedisponere, anvende, benytte, betjene seg av, bruke, dra fordel av, dra nytte av, gripe til, nytte, ty til, utnyttedisponere, op