Synonymer til hale ut av

anmode, appellere, ase, be, bønnfalle, intervjue, kave, kjase, mase, oppfordre, spørre, streve, trygle, tvinge svar ut av, hale ut