Synonymer til handler om (muntlig mening)

det samme, av samme art, av samme slag, av samme ulla, ensbetydende, ett fett, jevnbyrdig, lignende, lik, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, synonymdet samme, betydningsløs, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, marginal, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, underordnet, utenforliggende, uvesentlig, uviktigdet samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, emne, gjenstand, greie, habengut, legeme, løsøre, objekt, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingest, d