Synonymer til hat

age, antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelseage, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrke, vemmelse, vemmelseavsky, bære nag, ha lagt for hat, hate, ikke fordra, ikke utstå, legge for hat, mislikeavsky, ekles