Synonymer til havområde

resipient, vassdrag, bekk, elv, elveleie, flod, foss, fossefall, kanal, løp, stryk, vannvei, åresipient, åvassdrag