Synonymer til heiseredskap

kraftfordobler, krafthalverer, løfteinnretning, løftesystem, talje, tausystem