Synonymer til helbred

befinnende, forfatning, forhold, form, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstand, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, relasjon, sammenheng, tilknytningforhold, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelseforhold, arketyp, eksempel, forbilde, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardform, arrangement, formulering, framstilling, fremstilling, innretning, montasje, oppsetning, oppstilling, redaksjonform, tilstandform, beskaffenhet, bygnin