Synonymer til helhetsinntrykk

(himmel)perspektiv, fugleperspektiv, overblikk, oversikt (muntlig mening), oversyn, oversynoverblikk, aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag