Synonymer til helle olje på opprørt hav

bygge bro, forhandle, forlike, formidle, forsone, glatte over/ut, gripe inn, gå imellom, intervenerer, kjøpslå, megle, mekle, skape fred, utjevne (forskjeller), være diplomatisk, bable, fortelle, få munnen på glid, gi et intervju, hviske, jabbe, kakle, kjefte, la munnen løpe, legge fram, meddele, mumle, mæle, rope, si, skravle, sladre, snakke, stamme, stotre, tale, tiske, tute (en) ørene fulle, ymte, ytreformidle, være diplomatiskformidle, demonstrere, f