Synonymer til helning

bakke, areal, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerbakke, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høyde, høydedrag, knaus, kneik, kolle, røys, såte, tuebakke, brattheng, fjellside, heng, motbakke, skrent, skråning, stigningbakke, reversere, rygge, bevegelse, aktivitet, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøver, manøvrering, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vindbevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund, forening, fraksjon, gruppe, klubb, krets, lag, laug, losje, orden, organisasjon, parti, samband, sammenslutning, sekt, sirkelbevegelse, damp, dreis, driv, framdrift, fres, galopp, hast, hastighet, hastverk, hurtighet, il, moment, raskhet, stormskritt, tempo, tilløp, tilsprangbevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, mote, progresjon, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilbøyelighet, trang, trend, utvikling, fjellsi