Synonymer til helvete

Gehenna, det hinsidige, dødsriket, Hades, Hel, inferno, pandemonium, purgatorium, skjærsild, svovelpøl, underverdenen, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehag, ubehagangst, ank, uroangst, beklemthet, bekymring, beven, engstelse, fobi, frykt, hjertebank, lampefeber, nervøsitet, opphisselse, panikk, redsel, sinnsbevegelse, skrekk, uhygge, uro, usikkerhet, ubehagbesvær, anstrengelse, arbeide, belastning, bestrebelse, jag, jobb,