Synonymer til heng

bakke, areal, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerbakke, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høyde, høydedrag, knaus, kneik, kolle, røys, såte, tuebakke, brattheng, fjellside, helning, motbakke, skrent, skråning, stigningbakke, reversere, rygge, stigning, stigninghelning, bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, mote, progresjon, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilbøyelighet, tilløp, trang, trend, utvikling, tuekneik, s