Synonymer til henimot

anslagsvis, antatt, plausibel, realistisk, sannsynlig, til å forvente, troverdig, ventet, virkelighetstroanslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henved, i nærheten av, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmet, rund