Synonymer til hensiktsmessignyttig

nyttig, akseptabel, anvendelig, bra, brukbar, dugelig, formålstjenlig, fungerende, funksjonell, god, ansett, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, positivt, rett, riktig, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig