Synonymer til herme

ape, doble, dublere, etterape, etterligne, fotografere, gange, imitere, kopiere, mangfoldiggjøre, multiplisere, fotogr