Synonymer til herredømme

age, antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelseage, autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrke, styrkeautoritet, ekspert, fagkyndig, fagmann, kapasitet, konsulent, mester, professor (muntlig mening), spesialist, beherskelse, avholdenhet, forsiktighet, hegd, moderasjon, måte, måtehold, nøkternhet, rimelighet, selvbeherskelse, sindighetbeherskelse, flegma, fred, harmoni, hvile, passivitet, ro, sinnsro, stillhet, stillstand, ubevegelighet, uvirksomhetbeherskelse, kontroll, manøvrering, styring, adgang, atkomst, bevilling, konsesjon, lisens, løyve, tillatelsebemyndigelse, styrkebemyndigelse, embetsverk, i