Synonymer til herskelysten

bydende, despotisk, dominerende, herskende, herskesyk, maktglad, maktkjær, maktlysten, maktsyk, myndig, rådelysten, tyrannisk, autoritær, diktatorisk, egenmektig, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, uavhengig, uinnskrenketdespotisk, bastant, blir ved sitt, egenvillig, fast, flegmatisk, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, seig, sta, sterk, tro(fast), tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, utholdende, varig, vedvarende, viljesterk, vrang(villig)herskende, tyra