Synonymer til heterogen

alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjelligalternativ, eventuell, latent, potensiell, virtuell, vesensforskjellig, divergeren