Synonymer til heve til skyene

anbefale, anerkjenne, applaudere, berømme, bøye seg i støvet for, feire, forherlige, gi honnør, gi kompliment, hylle, klappe for, love, lovprise, opphøye, prise, påskjønne, rose, sette pris på, sette på gullstol, skamrose, skryte av, smigre, synge ens pris, tilbe, verdsetteanbefale, foreslå, gjøre framlegg om, gjøre seg til talsmann for, gå god for, innstille, lansere, legge fram, legge inn et godt ord for, nominere, proponere, råde, slå til lyd for, stille forslag om, tilråde, utpeke, akseptere, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, vedtaanerkjenne, akte, respektere, ta bølgen, vedkjenne seg, æreanerkjenne, ver