Synonymer til hierarki

avstemning, helhet, innordning, innretning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valg, valghelhet, orden, organisering, oversikt, plan, sammensetning, veivalg, arrangement, form, formulering, framstilling, fremstilling, montasje, oppsetning, redaksjoninnretning, valginnretning, hjelpemiddel, instrument, musikkinstrument, redskap, ve