Synonymer til hindring

avbrekk, annullering, avbrudd, avlysning, forhindring, holdt, hvil, kansellering, nei, opphevelse, opphold, oppsigelse, pause, rast, stagnasjon, stans, stoppavbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forstyrrelse, hemsko, hinder, klausul, snublestein, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, vanskelighetavbrekk, ferie, frikvarter, hvile, intervall, pusterom, rekreasjon, vanskelighetavbrytelse, vanskelighet, sten