Synonymer til hjelpemiddel

innretning, instrument, musikkinstrument, redskap, verktøy, arrangement, form, formulering, framstilling, fremstilling, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjoninnretning, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valginnretning