Synonymer til hjemsted

adresse, asyl, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdssted, tilholdsstedasyl, anstalt, etablissement, gamlehjem, institusjon, pleiehjem, stiftelse, sykehjemasyl, beskyttelse, dekke, dekning, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vernasyl, hospital, hospits, klinikk, lasarett, sanatorium, sykehus, avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, byrd, fødsel, kaste, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning