Synonymer til holde bryllup

ekte, autentisk, edel, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, opprinnelig, original, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, vaskeekteekte, forene, formæle, gifte seg, smi i hymens lenker, spleise, stå brud, stå brudgom, vies, alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, fusjonere, koble, kombinere, krysse, lage, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, sette sammen, slå sammen, smelte sammen, spe, stokke, tynneforene, viesforene, liere, allier