Synonymer til holde hemmelig

begrave, blende, dekke, dysse ned, dølge, fortie, gjemme, hemmeligholde, holde tilbake, mørklegge, skjule, skyve/stikke under en stol/stolen, sladde, tilbakeholde, tilsløre, asyl, beskyttelse, dekning, fristed, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, verndekke, tilsløredekke, bekoste, betale, finansiere, gjøre opp, godtgjøre, honorere, lønne, t