Synonymer til holde

fatte, begripe, bli klar over, demre for (en), erkjenne, forstå, få inn i hodet, innse, oppfatte, skjønne, tenke seg til, utledefatte, elske, favne, gi en klem, kjærtegne, klemme, omfavne, omslutte, omspenne, ta i sine armer, ta omkringfatte, gripe, hake, henge, huke, huke tak i, klamre, klenge, klore, klynge, ta omkringfavne, gjemme, inkludere, innbefatte, inneholde, omfatte, romme, spenne over, ta med, begrave, blende, dekke, dysse ned, dølge, fortie, hemmeligholde, holde hemmelig, holde tilbake, mørklegge, skjule, skyve/stikke under en stol/stolen, sladde, tilbakeholde, tilsløregjemme, be om, , få fatt i, hale inn på, innhente, komme opp på siden av, nå igjen, skaffe, søke om, ta igjen, utbe seg, vinne inn pågripe, ansikt, bakhode, bart, hår, isse, kinn, kjake, kjeve, leppe, munn, nese, nesebor, neserygg, panne,