Synonymer til hop

avdeling, bande, flokk, fraksjon, friskare, følge, gerilja, gjeng, gruppe, hale, haleheng, hjord, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, klikk, lag, populasjon, seksjon, sverm, utvalgavdeling, bod, butikk, butikkjede, dagligvareforretning, dagligvarehandel, forretning, kiosk, kjede, kleskjede, landhandel, markedsbod, marketenteri, matvarebutikk, sjappe, supermarked, utsalgavdeling, byrå, etat, kanselli, kontor, sekretariat, stasjon, vesen, utvalg, 17. mai-tog, eskorte, karavane, kavalkade, kompani, kortesje, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tog, tropp, vogntogflokk, utvalgflokk, familie, folk, klan, nasjon, rase, slekt, stamme, ætt, frisk