Synonymer til hoppe av

abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppe, stoppeavbryte, annullere, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukke, stoppeavlyse, avskrive, avstå fra, avsverge, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på