Synonymer til hos

attmed, bortmed, gjennom, i nærheten av, inntil, med, nær, per, ved, ved hjelp av, ved siden av, blant, iblant, innen, innenfor, inter, mellom, sammen med, ved siden avhos, anslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmeti nærheten av, av og til, dann og vann, fra tid til annen, i ny og tid, innimellom, leilighetsvis, noen ganger, periodevis, stundom, undertideniblant, innti