Synonymer til hypotese

analyse, analyseverktøy, forklaring, modell, postulat, tanke, teorem, teorianalyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkning, teori, anelse, abstraksjon, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tankeanelse, antakelse, formening, formodning, gjetning, mistanke, teft, aksiom, anlegg, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkårantakelse, teoriforklaring, angivelse, beskrivelse, defi