Synonymer til hyre

ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, disponere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurdereansette, anta, bemanne, engasjere, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne, akseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatninganta, ane, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, løse, tippeanta, betaling, avgift, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, tilskudd, toll, tributt, ytelsebetaling, dusør, fortjeneste, gjengjeld, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, innkomst, inntekt, kurtasje, lommepenger, lønn, lønning, påskjø